เลือกภาษา ::
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รา่ยงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำพูน 

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d174610ea26e.pdf

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15e0743a122.pdf

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 3 6 4

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

1499

เดือนนี้

จำนวน

3482

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]