เลือกภาษา ::
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รา่ยงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำพูน 

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d174610ea26e.pdf

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15e0743a122.pdf

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 9 0

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

210

เดือนนี้

จำนวน

921

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]