เลือกภาษา ::
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15e1d0bd951.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

http://apps.dlt.go.th/hr/pan/home-pan.html

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน       

http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/51/upload/File_IPD_FILE51478179_20190605_151013.pdf

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 9 0

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

211

เดือนนี้

จำนวน

922

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]