เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 27 ส.ค. 2561, 14:00

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาและในที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, ภาพรวมสถานการณ์น้ำจังหวัดลำพูน โดย โครงการชลประทานลำพูน และ ส่วนอุทกวิทยา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ผลการดำเนินงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลักในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนต่างๆและนำไปดำเนินการต่อไป 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 1 1

今天

数量

255

这星期

数量

1665

这月

数量

6169

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]