เลือกภาษา ::
ส.ว. ลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้านแรงงานหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่จังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 13 ส.ค. 2563, 10:17

สมาชิกวุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสะอาด และพลโทอำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาการจ้างงานและ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ร่วมกับจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในการนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมให้การต้อนรับและกล่าวสรุปสถานการณ์แรงงานของจังหวัดลำพูน โดยพบว่า จังหวัดลำพูนมีผู้อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)  จำนวนมากกว่า 3 แสนคน มีจำนวนผู้ว่างงาน 4,538 คน อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.78 มีสถานประกอบการ 2,476 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 78,529 คน โดยเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับสถานการณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19  เป็นสถานประกอบกิจการหยุดชั่วคราว/เลิกจ้าง จำนวน 163 แห่ง ลูกจ้าง 40,235 คน เป็นการหยุดชั่วคราวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จำนวน 21 แห่ง ลูกจ้าง 269 คน หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 119 แห่ง  ลูกจ้าง 38,778 คน  และเลิกจ้าง จำนวน 18 แห่ง ลูกจ้าง 1,074 คน  โดยนายจ้าง/สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการหยุดกิจการชั่วคราวหรือเลิกจ้าง  สำหรับหยุดกิจการชั่วคราวส่วนใหญ่กลับเข้าทำงานที่เดิม ส่วนสถานประกอบการที่เลิกจ้างเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ เจียระไนเพชร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากแก้ว ผลิตภัณฑ์หลอดอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19  ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าลดลง 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและแรงงานตามมาตรการของรัฐบาล  รวมไปถึงมีการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ตลอดจนการเตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอีกด้วย  

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 0 4

今天

数量

248

这星期

数量

1661

这月

数量

6166

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]