เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 2561, 09:20

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและกเารเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน กับ กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่
๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ สมาคมการค้า ไทย-อาเซียน , บริษัท Yong Seng Medical Trading ประเทศมาเลเซีย และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาลำพูน)
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอลี้ กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๔.ประธาน Biz Club ลำพูน กับ ประธาน Biz Club ภูเก็ต (ผลิตภัณฑ์กระเทียมแห้งตัดแต่ง)
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 5 3 2 7

今天

数量

32

这星期

数量

1340

这月

数量

5581

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]