เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอแม่ทา เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ต.ค. 2565, 17:10

                วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ หอประชุมอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทา เข้าร่วมในการประชุม

               นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลทาปลาดุก 15 หมู่บ้าน ตำบลทาสบเส้า 16 หมู่บ้าน ตำบลทาทุ่งหลวง 6 หมู่บ้าน ตำบลทากาศ 16 หมู่บ้าน ตำบลทาขุมเงิน 12 หมู่บ้านและตำบลทาแม่ลอบ 6 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก เทศบาลตำบลทาสบเส้า เทศบาลตำบลทาสบชัย เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ มีประชากร จำนวน 37,977 คน ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการปลูกพืชหลักได้แก่ ข้าวนาปี ลำไย และพืชรอง ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน หอมแดง มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่สำคัญ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และการเลี้ยงสุกร

               ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และร่วมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 6

今天

数量

26

这星期

数量

621

这月

数量

3280

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]