เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน ลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าง ในกิจกรรม"เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของ กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

               บ้านแวนนาริน หมู่ที่ 1 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 299 คน 96 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้านแวนนาริน เป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ผู้คนรักความสงบ มีความสมัครสมานสามัคคี และเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลลี้ หรือ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบล นำความรู้ การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในระดับพื้นที่ การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่นำไปเพาะปลูก สร้างรายได้และผลผลิตจุนเจือครอบครัว

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าซิ่นตีนจกบ้านปวงคำ นิทรรศการธรรมศิลป์ บ้านแวนาริน วงดนตรีพื้นเมือง ช่างซอ บ้านม่วงสามปี นิทรรศการผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าและกล้วยฉาบ บ้านใหม่ศรีวิลัยและ นิทรรศการผักปลอดสารเคมีและธนาคารเมล็ดพันธ์พื้นบ้าน บ้านแวนนาริน อีกด้วย

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 6

今天

数量

26

这星期

数量

618

这月

数量

3277

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]