นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 10:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมใหญ่แกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จัดหางาน