เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 09:30 น. ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการใช้กำลังจิตอาสาและการปฏิบัติต่อประชาชนที่เคยติดตามเฝ้ารับเสด็จ (ขั้นฟื้นฟู) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 8 9 3

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

651

เดือนนี้

จำนวน

1596

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]