เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 27 ส.ค. 2561, 14:00

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาและในที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, ภาพรวมสถานการณ์น้ำจังหวัดลำพูน โดย โครงการชลประทานลำพูน และ ส่วนอุทกวิทยา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ผลการดำเนินงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลักในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนต่างๆและนำไปดำเนินการต่อไป 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 4 2

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

426

เดือนนี้

จำนวน

2214

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]