เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 27 ส.ค. 2561, 14:00

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการของหน่วยงานหลักที่เสนอในปี ๒๕๖๓ เบื้องต้น เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาและในที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, ภาพรวมสถานการณ์น้ำจังหวัดลำพูน โดย โครงการชลประทานลำพูน และ ส่วนอุทกวิทยา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ผลการดำเนินงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลักในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนต่างๆและนำไปดำเนินการต่อไป 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 3 8

วันนี้

จำนวน

44

สัปดาห์นี้

จำนวน

1201

เดือนนี้

จำนวน

4277

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]