เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 2561, 09:20

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและกเารเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน กับ กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่
๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ สมาคมการค้า ไทย-อาเซียน , บริษัท Yong Seng Medical Trading ประเทศมาเลเซีย และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาลำพูน)
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอลี้ กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๔.ประธาน Biz Club ลำพูน กับ ประธาน Biz Club ภูเก็ต (ผลิตภัณฑ์กระเทียมแห้งตัดแต่ง)
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 1 4

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

437

เดือนนี้

จำนวน

2280

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]