เลือกภาษา ::
ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอรัก ” ได้มารับมอบเสื้อพระราชทานฯ เพื่อร่วมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดลำพูนจะซักซ้อมการปั่นจักรยานตามเส้นทางจริง ในวันพรุ่งนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 )
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 16:59

ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอรัก ” ได้มารับมอบเสื้อพระราชทานฯ เพื่อร่วมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดลำพูนจะซักซ้อมการปั่นจักรยานตามเส้นทางจริง ในวันพรุ่งนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 ) 

เช้าวันนี้ ( 1 ธันวาคม 2561 ) บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน มีการจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ Bike อุ่นไอรัก ” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประทานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ต่างทยอยมารับเสื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดลำพูนจัดพิธีรับเสื้อพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม นี้ เท่านั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ติดภารกิจ และไม่สามารถเดินทางมารับเสื้อยืดด้วยตนเองในวันที่ 1 ธันวาคม ยังสามารถมารับเสื้อยืดพระราชทานได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. และหากผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดไม่สามารถมารับเสื้อยืดด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และเขียนมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถรับแทนโดยเขียนลงในสำเนาบัตรประชาชนส่วนในวันพรุ่งนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 ) นอกจากจะมีพิธีรับเสื้อพระราชทานแล้ว จังหวัดลำพูนยังจะจัดการซ้อมปั่นในเส้นทางจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ประชาชน ที่ลงทะเบียนไว้มาร่วมซ้อมปั่น ส่วนผู้เดินทางสัญจรควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีขบวนปั่นจักรยาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความเรียบร้อย ตลอดช่วงเส้นทางการซ้อมปั่น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 4

Today

Total

49

The week

Total

884

This month

Total

3062

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]