เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 2561, 09:20

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและกเารเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน กับ กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่
๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ สมาคมการค้า ไทย-อาเซียน , บริษัท Yong Seng Medical Trading ประเทศมาเลเซีย และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาลำพูน)
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอลี้ กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๔.ประธาน Biz Club ลำพูน กับ ประธาน Biz Club ภูเก็ต (ผลิตภัณฑ์กระเทียมแห้งตัดแต่ง)
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 8

Today

Total

53

The week

Total

887

This month

Total

3063

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]