Untitled Document

รวมเว็บไซต์ลิงค์
ร้องทุกข์ร้องเรียน

สำหรับเจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
กุมภาพันธ์ 2553

 

 

เงินงบประมาณ : 1,677.244 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว : 1,332.050 ล้านบาท
 
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
กุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

เงินงบประมาณ : 796.414 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว : 617.380 ล้านบาท
 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
ไตรมาส
ร้อยละการเบิกจ่าย (งบประจำ)
ร้อยละการเบิกจ่าย (งบลงทุน)
1   (ต.ค. - ธ.ค.)
20 %
12 %
2   (ม.ค. - มี.ค.)
43 %
33 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.)
68 %
56 %
4   (ก.ค. - ก.ย.)
94 %
75 %

 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ 2555
 
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
 
ปีงบประมาณ 2554
 
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553
มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
 
ปีงบประมาณ 2553
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552
มกราคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553
เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553
มิถุนายน 2553
กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553
กันยายน 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2549 จังหวัดลำพูน
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun@moi.go.th