เลือกภาษา ::

วันอังคาร ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 00:00 น. หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 4 1

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

205

เดือนนี้

จำนวน

896

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]