เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ด้วยสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ได้แจ้งย้ายที่ตั้งที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่

วันที่ 30 ต.ค. 2563, 10:43

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 4 4 2

วันนี้

จำนวน

13

สัปดาห์นี้

จำนวน

304

เดือนนี้

จำนวน

1418

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]