เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:06

ครู นักเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ สมทบกองทุน อาหารกลางวัน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน สำหรับนักเรียน 

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีครู นักเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร ร่วมพิธีดร. บุญสุ่ม อินกองงาม ผู้จัดการโรงเรียนเมธีวุฒิกร กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดงานพิธีปล่อยปลา ซึ่งได้มีการเริ่มจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มีโอกาสทำบุญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเป็นการสมทบกองทุนภัตราหารสำหรับบถวายแด่สามเณร และกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนเมธีวุฒิกร “ วัดพระธาตุหริภุญชัย ” ตลอดจนสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีประชาชนร่วมทำบุญตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในอัตราตัวละ 1 บาท หรือตามจิตศรัทธาของผู้ร่วมทำบุญ โดยมียอดเงินจากผู้ร่วมทำบุญ เป็นเงินกว่า 200,000 บาท

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:55

เช้าวันนี้(5 สิงหาคม 2562) ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:14

วันจันทร์ที่  24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 29 ส.ค. 2561, 09:20

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นเวทีในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ธ.ค. 2562, 09:50

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 4 2 1 8

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

371

เดือนนี้

จำนวน

4370

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]