เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำทีมพาณิชย์ ทหาร อุตสาหกรรม สุ่มตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความโปร่งใส ความมั่นใจขั้นตอนระบายข้าวของภาครัฐ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 ก.ค. 2562, 10:04

เช้าวันนี่ (9 กรกฎาคม 2562) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการดำเนินการตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ 13/2558) พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าคลังสินค้า (อคส.) จังหวัดลำพูน และหัวหน้าคลังสินค้า (อตก.) จังหวัดลำพูน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการขนย้ายข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การคลังสินค้า มีปริมาณรับมา (16 ส.ค.61- 12 มี.ค.62) จำนวน 19,638.50 ตัน ปริมาณที่ใช้ไป 14,701.54 ต้น ปริมาณคงเหลือ 4,936.95 ตัน และมีข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีปริมาณรับมา (17 ก.ย.61-3 มี.ค.62) จำนวน 11,867.57 ตัน ปริมาณที่ใช้ไป 7,949.10 ตัน ปริมาณคงเหลือ 3,918.46 ตัน และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นการขนย้ายข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การคลังสินค้า มีปริมาณรับมา (16 ส.ค.61- 8 ก.ค.62) 19,200.09 ต้น ปริมาณใช้ไป 18,328.78 ต้น ปริมาณข้าวคงเหลือ 871.30 ตันทั้งนี้ เพื่อดำเนินการควบคุม และตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคณะอนุกรรมการฯ กำหนด อีกทั้งเพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความมั่นใจในขั้นตอนการระบายข้าวสู่โรงงานอุตสาหกรรมของทางภาครัฐ ซึ่งผลการดำเนินการ ปรากฏว่า การขนย้ายข้าวสารดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การขนย้ายมีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:23

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุข...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ต.ค. 2561, 16:10

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสำเริง ไชยเส...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:11

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน ร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ก.ค. 2562, 10:04

เช้าวันนี่ (9 กรกฎาคม 2562) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการดำเนินการตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโร...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 0 7 8 9

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

443

เดือนนี้

จำนวน

1257

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]