เลือกภาษา ::
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:42

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมจังหวัดลำพูนมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmaer) อาทิ การจัดทำแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด รวมปุถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดลำพูนทำการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอป่าซาง เป็นจุดดำเนินงาน ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 20 ราย ทั้งยังมีพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:14

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:15

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ต.ค. 2561, 16:10

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสำเริง ไชยเส...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ส.ค. 2561, 08:30

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

300

เดือนนี้

จำนวน

1249

ลิงค์ที่น่าสนใจ