เลือกภาษา ::
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:42

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมจังหวัดลำพูนมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmaer) อาทิ การจัดทำแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด รวมปุถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดลำพูนทำการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอป่าซาง เป็นจุดดำเนินงาน ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 20 ราย ทั้งยังมีพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ก.ย. 2561, 09:50

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:48

เย็นวันนี้ ( 7 พฤษภาคม 2562) ที่ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัต...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:17

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2561, 15:25

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหว...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 2 0 0 2

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

231

เดือนนี้

จำนวน

837

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]