เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนหลายร้อยคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 11 เม.ย. 2562, 10:55

เช้าวันนี้ ( 10 เมษายน 2562 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนหลายร้อยคน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร ที่บวชภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 รูป เพื่อเป็นมหาสังฆทาน และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 พร้อมกันทั่วจังหวัดลำพูน 63 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 1,000 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 15 วันสำหรับการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ในครั้งนี้ นับว่าเป็นมหาสังฆทาน และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมือง ซึ่งผลบุญกุศลเหล่านี้จะนำพาความสงบ ร่มเย็นต่อไป 

 

 

 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2562, 14:52

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:57

วันพุธที่  8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 ก.ย. 2561, 10:20

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถั...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ก.ย. 2561, 09:50

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 0 7 8 9

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

443

เดือนนี้

จำนวน

1257

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]