เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนหลายร้อยคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 11 เม.ย. 2562, 10:55

เช้าวันนี้ ( 10 เมษายน 2562 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนหลายร้อยคน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร ที่บวชภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 รูป เพื่อเป็นมหาสังฆทาน และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 พร้อมกันทั่วจังหวัดลำพูน 63 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 1,000 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 15 วันสำหรับการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ในครั้งนี้ นับว่าเป็นมหาสังฆทาน และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมือง ซึ่งผลบุญกุศลเหล่านี้จะนำพาความสงบ ร่มเย็นต่อไป 

 

 

 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.50 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:13

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ก.ย. 2561, 10:05

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปล่อยขบวนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:20

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รอง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 6 3 6 9

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

396

เดือนนี้

จำนวน

2348

ลิงค์ที่น่าสนใจ