เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:29

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีหน่วยงานต้องปรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเครือข่ายภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการออกหน่วยให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรรวมถึงร่วมนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ทั้งในด้านพืช ด้านน้ำ ด้านดิน การประมง ปศุสัตว์ การบัญชี กฎหมายและอื่นๆ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 พ.ย. 2561, 09:25

วันอังคาร ที่  30 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:09

จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ และประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการคัดเ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ต.ค. 2561, 11:35

บ่ายวันนี้ (9 ตุลาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวก...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 27 ส.ค. 2561, 13:55

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 3 0 6 3

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

1860

เดือนนี้

จำนวน

1860

ลิงค์ที่น่าสนใจ