เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:29

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีหน่วยงานต้องปรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเครือข่ายภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการออกหน่วยให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรรวมถึงร่วมนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ทั้งในด้านพืช ด้านน้ำ ด้านดิน การประมง ปศุสัตว์ การบัญชี กฎหมายและอื่นๆ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:06

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:14

วันจันทร์ที่  24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 ก.ย. 2561, 14:45

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:25

วันนที่ 15 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นป...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

300

เดือนนี้

จำนวน

1249

ลิงค์ที่น่าสนใจ