เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน และนายกเหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ก.พ. 2564, 11:07

#ชาวบ้านน้ำตาตก ตื้นตันใจหลังพ่อเมืองลำพูน และนายกเหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
.
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
.
รายแรก นายทองดี ใจแก้ว อายุ 82 ปี เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน พิการทางการเคลื่อนไหว รายที่ 2 นางฟอง วรรณภิระ อายุ 89 ปี เป็นผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง รายที่ 3 นายสุทิน แสนธุระ อายุ 62 ปี เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นผู้ป่วยติดเตียง และรายที่ 4 นายเสาร์แก้ว ซวงคำ ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
.
ทั้งนี้ ทางคณะฯได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ถุงธารน้ำใจจากกาชาด ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง ให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน มีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุกๆด้าน มุ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ชาวบ้านที่ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด บ้างถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้มและตื้นตันใจ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 5 3 4

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

230

เดือนนี้

จำนวน

974

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]