::: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน :::
       คณะกรรมการฯ
       ความเป็นมา
       อำนาจหน้าที่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 2 กันยายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
   
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้ประชุม...
โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธร...
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้ประชุมค...
โดยมี นายปรีชา สมบูรณ์ชัย รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อร่วมกันสรุปผลการออกสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวั...
 
     
   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเอกสารปร...
   
 
 
ผังโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด...
ข้อวินิจฉัยคำถามจากการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด ๔ ครั้...
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด...
   
ความเป็นของ ก.ธ.จ.
   
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000