::: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน :::
       คณะกรรมการฯ
       ความเป็นมา
       อำนาจหน้าที่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 2 กันยายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
   
การติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร...
เมื่อวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน (ก.ธ.จ. ลำพูน) โดย...
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้ประชุม...
โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธร...
 
     
   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเอกสารปร...
   
 
 
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ประกาศรับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ผังโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด...
ข้อวินิจฉัยคำถามจากการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด ๔ ครั้...
   
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2...
   
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000