ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน(การแต่งกายชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
17.00 น.   ประธานพิธีเปิดงาน "สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ดคนฮักหละปูน" วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สถาบันวิจัยหริภุญชัย(การแต่งกายชุดพื้นเมือง)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.   ร่วมชมการประกวดและร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาค ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง จ.เชียงใหม่ สสจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-   เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ - -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมจามเทวี เหล่ากาชาดฯ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022