USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.00 น.   ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ลานอนุสาวรีย์สามครูบา ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ ประชาสัมพันธ์(การแต่งกายชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(มังสวิรัติ) พระสงฆ์ 108 รูป ลานอนุสาวรีย์สามครูบา ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ ทต.วังดิน(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบา ลานอนุสาวรีย์สามครูบา ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ ทต.วังดิน(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานในพิธีเปิดการอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ ปภ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ ทต.วังดิน(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง โยธา
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ร่วมดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน ต.บ้านกลาง พาณิชย์
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-    เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (ป.ย.ป.) ห้อง 3501 - 3502 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   คุณโกเมศ เข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 16 ห้องประชุมหน่วยควบคุมการก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน โยธา
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ห้องประชุม POC สนจ./กยพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30