ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.30 น.   ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.50 น.   ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ศึกษาธิการ(แต่งกายชุดลูกเสือ ใช้ผ้าผูกคอลูกเสือจังหวัดลำพูน(สีบานเย็นขลิบน้ำเงิน))
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.(แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.30 น.   ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนง.พระพุทธศาสนาฯ (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.00 น.   ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.(แต่งกายชุดปกติขาว)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.30 น.    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.50 น.   ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรม/ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนง.พระพุทธศาสนาฯ/ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.00 น.    ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.50 น.   ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนง.พระพุทธศาสนาฯ (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.00 น.   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัด สนจ.ลพ. แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
07.50 น.   ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารหลวง พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.30 น.    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนง.พระพุทธฯ/แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
19.00 น.   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัด สนจ./แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
06.30 น.   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เครื่องแบบปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07.50 น.   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เครื่องแบบปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.00 น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เครื่องแบบปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
19.00 น.   พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เครื่องแบบปกติขาว<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022