ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.   ร่วมสนทนาในรายการท่องเที่ยว "เชคอิน ไทยแลนด์" บริเวณตลาดบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
17.00 น.   บันทึกเทปรายการรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน ประชาสัมพันธ์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.    ร่วมงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 "Northern Logistics Forum 2018" โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ยุทธศาสตร์/จ.เชียงราย
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมข้อกฎหมายการจัดการทำงานของคนต่างด้าว ห้องประชุมมหันตยศ จัดหางาน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(อก.)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯหนี้นอกระบบ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ ปค.(กลุ่มงาน ปค.)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า วธ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022