ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.   รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.30 น.   กล่าวต้อนรับมวลมิตรโรตารี ในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนครหริภุญชัยและลำพูน ที่ทำการสโมสร-นครหริภุญชัย โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน สโมสรโรตารีนครหริภุญชัยและลำพูนภาค 3360 ฯ(การแต่งกายชุดสากลนิยม)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.30 น.   ประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ พาณิชย์/ชุดพื้นเมือง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-    เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.    รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.00 น.    รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
15.00 น.   รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำและหม้อบูรณฆฏะ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022