ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สทท.เชียงใหม่ ปชส. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 สนามหญ้าเทียม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน -
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.    บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สทท.เชียงใหม่ ปชส./เครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ห้องประชุมมหันตยศ ท้องถิ่น
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.    บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สทท.เชียงใหม่ ปชส./เครื่องแบบปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ห้องส่ง สวท.เชียงใหม่ ปชพ./แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สทท. เชียงใหม่ ปชส. (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมประจำเดือนสำนักงานจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./กยพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022