ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.30 น.   ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ลด ละ เลิกโฟม พร้อมประกาศ "ตำบลป่าสักปลอดโฟม(No Foam)" ศาลาชุมชนบ้านป่าตึงงาม ม.3 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน ทต.ป่าสัก
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.    ออกอากาศในรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (ช่อง NBT) พาณิชย์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดลำพูน ห้องประชุม POC สนจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11.00 น.   ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เข้าพบหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติราชการ -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.    ประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.   เรียนหลักสูตร ป.ย.ป ทาง Video Conference ห้องปฏิบัติราชการ -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน/ แต่งกาย : ชุดจิตอาสาหรือเสื้อสีสุภาพ ผูกผ้าพันคอ สวมหมวกพระราชทาน ติดบัตรสีฟ้า ไม่สวมปลอกแขน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(อก.)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำพูน ห้องประชุม POC สนจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ห้องประชุมจามเทวี สนจ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022