เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:15 น. ร่วมพิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง แต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ประชาสัมพันธ์
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2562" ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ค่ายกาวิละ (ร.7 พัน 1.) ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปกครอง
17:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "ลำพูน เส่น์แห่งล้านนา" โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี พัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ค่ายกาวิละ (ร.7 พัน 1.) ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปค./ป้องกันจังหวัด
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2562" ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(ยส.)/จ่าจังหวัด
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มท.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 0 7 8 9

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

443

เดือนนี้

จำนวน

1257

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]