เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 (แต่งกายเสื้อยืดคอปกสีเหลือง กางเกงขายาวสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ติดบัตรประจำตัวจิตอาสา)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานงานทำบุญเปิดอาคารเรียน หมื่นราษฎร์อุปการ และ "วันเทศบาล 24 เมษายน"  โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง 
13:10 น. ร่วมออกอากาศรายการ "ผู้ว่า อู้ม่วน จวนพัฒนาหละปูน" เพื่อขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ ของจังหวัดลำพูน  สถานีวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์
13:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
15:00 น. ประชุมตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.ยุทธศาสตร์
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก ศอ.จอส.ภาค 3/แต่งกาย : เสื้อยืดคอปกสีเหลือง กางเกงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมติดบัตรประจำตัวจิตอาสา
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  โรงแรมลำพูนวิล สนจ./กบค.
14:30 น. ประชุมการพิจารณาตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 6 3 6 9

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

396

เดือนนี้

จำนวน

2348

ลิงค์ที่น่าสนใจ