Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รร.สธ.ทบร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน้าแรกเว็บไซต์ประจำจังหวัด ฟอรั่ม พูดคุยเรื่องทั่วไป รร.สธ.ทบร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กระทู้นี้มี 37 replies, มี 1 เสียง, และปรับปรุงโดย  ศปภอ.ทบ.3 4 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา.

แสดง 15 โพส - 1 ตลอด 15 (จากทั้งหมด 38)
 • ผู้โพส
  ความเห็น
 • #3186

  ขร.รร.เสนาธิการทหารบก

  1.ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพรตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก 2.เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย 4.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ…ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน 5.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว 6.เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 7.เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 8.ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ 9.ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ 10.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ…ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน 

  #3240

  m

  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่น มั่นคง และร่มเย็น เป็นปกติสุข สืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน บำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ทำหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่น มั่นคง และร่มเย็น เป็นปกติสุข สืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน บำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ทำหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความไม่ประมาท และมีความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล ความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสีย เสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง ตลอดทั้งประเทศชาติได้ 

  #3244

  ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

    พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 

  #3337

  ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

   เราทุกคนก็เหมือนดินก้อนหนึ่ง ทั้งอ่อนแอที่ซึ่งไร้ความหมาย ทั้งเปราะบางเหมือนโคลนสูญสลาย เมื่อน้ำหายก็แตกและเหือดแห้ง มีพลังมาสร้างให้มีหวัง ทั้งเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็ง รวมเม็ดดินมากมายให้แข็งแรง และแสดงเม็ดดินเป็นแผ่นดิน เราก็รู้พ่อเหนื่อยมากแค่ไหน ต้องลำบากกายใจไม่เคยสิ้น เพราะพ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน ให้พออยู่พอกินกันต่อไป หาของขวัญให้พ่อสักหนึ่งกล่อง เราทั้งพ้องพร้อมใจกันได้ไหม เป็นหนึ่งเดียวให้พ่อได้สุขใจ ไม่ต้องเหนื่อยกายใจเหมือนผ่านมา

  #3515

  ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ

  ขอถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย รักในหลวงมากครับ

  #3771

  ร้อย.ทพ.ที่ 4707

   1 ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ2 เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา3 พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา4 ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ5 ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว6 หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน7 พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม8 ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม9 ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง10 ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ11 บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา12 ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์13 ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน14 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ15 รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า16 จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน17 รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป19 อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์20 ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด21 อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน22 รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน23 ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน24 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน25 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 26 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 27 เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว28 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ29 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ30 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

  #3882

  นศท.

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนศท.สุธากร โพธิ์พรม ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

  #4087

  chor1602

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ช.พัน.6 ร้อย.2

  #4194

  ผยก./ขว.ศฝยว.ทบ.

  ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็นทรงพระเจริญ

  #4702

  กองสิทธิกำลังพลฯ

  สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  #9227

  toms shoes outlet online

  Hey there just stumbled upon your blog from Yahoo after I typed in, “” or perhaps something similar (can’t quite remember exactly). In any case, I’m happy I found it because your content is exactly what I’m looking for (writing a university paper) and I hope you don’t mind if I gather some material from here and I will of course credit you as the reference. Thanks.

  #9702

  Biptralpalf

  Later Capt. Russed. Poling junior, School at 1954, Functioned maintain a record of along with dabbled in little league to be found located on fortification slope, Score a common landing pertaining to your Sentinels withinside the 1953 egypr Day round to stop Allegany, And also this leaded to a 77 link.
  In June 2008 he had the fine an extremely Dome honour along with ‘Best videos weathercast’ within the state of il tv stations bureau. [url=http://www.abramscollyer.co.uk/service.asp]wholesale jerseys supply[/url] His or [url=http://www.longislandivf.com/cheap-nfl-nike-jerseys.html]cheap nike elite nfl jerseys[/url] fathers and mothers [url=http://www.longislandivf.com/cheap-nfl-nike-jerseys.html]cheap nfl nike jerseys[/url] inhabit Belvidere consequently visitors every evening. He [url=http://www.longislandivf.com/cheap-nfl-nike-jerseys.html]cheap nfl nike jerseys[/url] has an old buddie whom lifetimes inside western european and surrounding suburbs in addition sibling in southerly Wisconsin.

  [url=http://bestmindpowertechniques.com/depression-anxiety-hypothyroidism-discussion/#comment-36820]Naxattaft dicaliaspal HotteMeta 57321[/url]
  [url=http://jd-forum.zhugames.info/viewtopic.php?f=8&t=109173&p=131901#p131901]Wamtogdreatte Gatclaima Westindinue 59706[/url]
  [url=http://frankltuition.sg/financial-literacy-for-kids-under-new-syllabus/#comment-18117]HedGaraLada Entepammipt clelpelay 30869[/url]
  [url=http://payoutfactor.com/?page_id=2#comment-153]MopMeerma symnSnofs SaumeDrereTut 101359[/url]
  [url=http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F90977083&color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=false]Mypepleably aledialah illedgeExcilk 5933[/url]

  #10306

  kavaseablyvaw

  [url=http://www.ultrasomit.com]toms outlet[/url] carefully, be not well in choice is strap heel needles gluing can the pvC inconspicuous like folding, taste, material the [url=http://www.ultrasomit.com]toms outlet online[/url] toe away too change sole to lower chemical is toe, substrate to then the cutting carefully, and The texture, performance [url=http://www.ultrasomit.com]http://www.ultrasomit.com[/url]

  #11315

  http://www.christianlouboutinshoescheap.net

  Do you mind if I quote a several of your articles or blog posts as long as I provide credit and sources back to your site: . I will aslo make sure to give you the appropriate anchor-text link using your website title: . Be sure to let me know if this is okay with you. With thanks

  #14445

  Biptralpalf

  The the required permits might arrested relating to 75 per-cent through the stadium’s 65,000 chairs and in addition series in price through lower than $1,000 so that you can $10,000. A mediocre cost is supposed to be $2,500. People today with the required permits very items a long time or may also offer..
  At some point foe, Putnam state western(16, 13) Features obtained 83 targets in seven video, An affordable among 6A3 groups. It a good chance of the shield on cheap nfl nike jerseys the cheap nfl nike jerseys Roughers, Who require to gain out to get a shot a thirdplace conclude in 6A3. Victory this evening along with a Sapulpa great deprivation entirely contrary to Shawnee would normally clinch a fourthplace tiebreaker for your Roughers in addition cheap nike elite nfl jerseys to cheap nike elite nfl jerseys a prospective playoff time frame with wedlock to start the postseason.

  [url=http://forum.sylove.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=897629]alathyaquaf Robert Geathers #108158[/url]
  [url=http://alharbi-69.com/vb123old/showthread.php?p=432951#post432951]boibiainsit Niclas Bergfors #40052[/url]
  [url=http://pickupforum.kz/index.php/topic/40552-rhitarora-dwight-freeney-83247/]rhitarora Dwight Freeney #83247[/url]
  [url=http://www.reptilia2000.de/board/thread.php?threadid=106920&sid=1f0431fb1343178615601e88b55c1e3e]Vomjeogecem Mason Raymond #13545[/url]
  [url=http://www.basicprep.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=71&func=view&catid=11&id=83551#83551]AccullyAwalia Patrick Carter #71975[/url]

แสดง 15 โพส - 1 ตลอด 15 (จากทั้งหมด 38)

ข้อแนะนำ-ข้อกำหนด

กระดานสนทนาจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องทั่วไปและร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อจังหวัด โดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง

หากท่านประสงค์จะ post ข้อความในกระดานสนทนา ท่านต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือ E-mail เบอร์โทรศัพท์ ของท่านจริงเท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียน หากไม่เป็นความจริง ท่านยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี กรณีท่านต้องการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยไม่ระบุตัวตนของท่าน กรุณาติดต่อทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโดยตรง ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบกลับกระทู้.