Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ข้าราชการสอบถาม โบนัสข้าราชการ ประจำปี 2555

หน้าแรกเว็บไซต์ประจำจังหวัด ฟอรั่ม ร้องเรียนร้องทุกข์ ข้าราชการสอบถาม โบนัสข้าราชการ ประจำปี 2555

กระทู้นี้มี 2 replies, มี 2 เสียง, และปรับปรุงโดย  admin 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา.

แสดง 3 โพส - 1 ตลอด 3 (จากทั้งหมด 3)
 • ผู้โพส
  ความเห็น
 • #36533

  นงนภา

  ตามที่รัฐบาลกลางจัดสรรเงินโบนัสข้าราชการ ปี 2555 ทราบว่าส่วนกลางเขาจัดสรรให้พนักงาน มีหนังสือแจ้งแล้ว  เช่น สป. กระทรวง สธ.ขอเรียนถามผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า  กระทรวงสาธารณสุข ลำพูน   จะ จัดสรรให้ข้าราชการได้เมื่อไรคะ 

  #36550

  admin
  Key Master

  ผู้ดูแลระบบ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตอบกระทู้แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.55 น.

  #36677

  admin
  Key Master

  ขณะนี้จังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในส่วนของการจัดสรรจากตัวชี้วัดของส่วนราชการส่วนกลาง ตามตัวชี้วัดที่ 1.1.1 และตัวชี้วัดที่ 3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดหลักจะเป็นผู้จัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงานนำไปจัดสรรให้บุคลากรของหน่วยงานที่ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ 3.3 คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จะมีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดลำพูน (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อน PMQAในแต่ละหมวด เพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

แสดง 3 โพส - 1 ตลอด 3 (จากทั้งหมด 3)

ข้อแนะนำ-ข้อกำหนด

กระดานสนทนาจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องทั่วไปและร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อจังหวัด โดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง

หากท่านประสงค์จะ post ข้อความในกระดานสนทนา ท่านต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือ E-mail เบอร์โทรศัพท์ ของท่านจริงเท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียน หากไม่เป็นความจริง ท่านยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี กรณีท่านต้องการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยไม่ระบุตัวตนของท่าน กรุณาติดต่อทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโดยตรง ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบกลับกระทู้.