Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0089

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

DSC_0008วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน.....
140806182934 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

IMG_1146 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
S5990030เช้าวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

prongdong
banner_vdo
banner_roll_soyer
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
SML จังหวัดลำพูน
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th