Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_1632

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_1564วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
141029132022วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.00 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน.....

DSC_1465เช้าวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจ การลงทุนภาคที่ ๑ ได้นำ นาย จี ออฟฟรี.....
DSC_1418วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

Untitled-1
tammapiban_small
ges_survey
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th