Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


myhome_38

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

195237รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานและกล่าวปฐกถาพิเศษ ในพิธีถวายความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ณ.....
DSC_0574จังหวัดลำพูน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง.....

DSC_0526 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0520จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำพูน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

gagro
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
GIS_lamphun
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th