Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวที่ "อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลำพูน (ป่าสัก)" ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 : พรปีใหม่จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๗ "ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากาย วาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป" : ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ภาครัฐและองค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ทุกภาคส่วน ตลอดจน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 06.30 น. : ขอเชิญร่วมออกกำลังกายโดยเล่นโยคะ ณ ศาลาประชาคม จ.ลำพูน เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2556 ในทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป : ขอเชิญผู้สนใจติดตามอ่านวารสาร "e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท." ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th ที่แบนเนอร์ จดหมายข่าว สป.มท. ในหัวข้อลิ้งค์ที่น่าสนใจ ด้านล่างของเว็บไซต์ : :: คลิกเพื่ออ่านต่อ


DSC_0420

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงาน “จิบกาแฟ ชิมชา

140411121602วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0385วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

DSC_0342 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดลำพูน.....
DSC_0315วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
SML จังหวัดลำพูน
AEC
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th