Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0509

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_0490วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์.....
DSC_0383วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ลพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘.....

DSC_0086วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานไหว้สาปารมี ๑๓๗ ปี.....
DSC_0072วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ.....

icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
สรุปข้อสั่งการ
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th