Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


185212

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลพ.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ

DSC09614วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องค์กร.....
81885วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง.....

180566วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง.....
179530วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_weather1
Hotspot1
icon_infograpic1
icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ITA
water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
km
Untitled-1
tammapiban_small
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner2
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th