Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0613

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_0611วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก.....
DSC_0561วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน.....

DSC_0537วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน.....
DSC_0530วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๘๕ ปี เพื่อรำลึกประวัติการก่อตั้ง.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ges_survey
banner_vdo
banner_roll_soyer
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
SML จังหวัดลำพูน
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th