Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0386

จังหวัดลำพูน จัดประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู

S__33529901จังหวัดลำพูน จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา.....
DSC_0368วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณี บริษัท คุ้มเฒ่า จำกัด.....

S__12558462จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ.....
S__10870817รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่ปิง (แม่น้ำลี้ และลำน้ำแม่ทา) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น......

iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

product_save
banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
rattaban
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
baner_Law1
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th