Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0835

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

photo (33)วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย.....
DSC_0823 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

DSC_0728 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน.....
DSC_0706วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

Untitled-1
tammapiban_small
ges_survey
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th