Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0028

วันที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือแรงงานชาวจังหวัดลำพูนที่เดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย

DSC_0004วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗.....
S6230029วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ บริเวณเชิงสะพาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บ้านสันมะกรูด ตำบล บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์.....

S6090061วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....
DSC_0089วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

Untitled-1
tammapiban_small
ges_survey
prongdong
banner_vdo
banner_roll_soyer
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th