Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


IMG_5330

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ

DSC_0763วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการต่างๆ.....
DSC_0704วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

DSC_0685วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0657วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS).....

icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
สรุปข้อสั่งการ
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th