Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0211

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕

43429วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา๑๔.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข).....
DSC_0008วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท.....

40947วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0002วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ITA
water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
GIS_lamphun
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th