Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


2017-03-29_19-27-34

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดงานประเพณีสืบฮีตตามหอยปอยลูกแก้ว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๔๖ รูป

DSC_0418วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท.....
S__19185673วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง).....

IMG_9305วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง.....
DSC_0217วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ITA
water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner2
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th