Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0634

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค

167702วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ.....
167619วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒.....

DSC_0403วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
948465468654576532วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดพิธีมอบถังพลาสติก ตาม .....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_weather1
Hotspot1
icon_infograpic1
icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ITA
water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
km
Untitled-1
tammapiban_small
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner2
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th