Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


FullSizeRender (2)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_0299 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายเมธิน อัสคัน ประธานกรรมาการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย.....
DSC_0078วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน.....

DSC_0509วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
S6780189วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

Untitled-1
tammapiban_small
ges_survey
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th