Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0220

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_0205วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง.....
cafe วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ทา.....

DSC_0200วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน.....
S__8069253วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ.....

iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

product_save
banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
rattaban
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th