Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0509

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย

DSC_0507วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer market).....
FullSizeRender (3)วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

IMG_5037 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0488วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th