Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


150825110513

ชาวอำเภอป่าซางร่วมใจ ปลูกป่าและจัดทำฝายต้นน้ำลำธารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

150822152809จ.ลำพูน.....
150822173017รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 301 หมายเลข วันแรกหมายเลขทะเบียน กจ9999 ได้ 9.....

150823222416นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวว่า.....
150825173740พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดตัว Lamphun Green Market.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
SML จังหวัดลำพูน
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th