Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


85562

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่บ้านวังดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลลี้ ร่วมกับชาวบ้านสำรวจฝายชะลอน้ำ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง

85518จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร พื้นที่อำเภอลี้ วันที่ ๒๖.....
168738จังหวัดลำพูน จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๕๙/๖๐ (กิจกรรมการทำนาแปลงใหญ่) จังหวัดลำพูน.....

5685จังหวัดลำพูน จัดประชุมพิจารณาการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมนัส.....
168360 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

product_save
banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
rattaban
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
baner_Law1
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th