Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0308

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

S__73326597วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน.....
25174 วันนี้ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

timeline_20170110_202823 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์.....
timeline_20170110_120651วันนี้ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
GIS_lamphun
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th