Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0338

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

IMG_5696วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
IMG_5695 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด.....

IMG_5691วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด.....
DSC_1034 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง.....

iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
rattaban
banner_roll1
purchase_com
สรุปข้อสั่งการ
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th