Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


IMG_4646

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรอง

IMG_4647 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
IMG_4650วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

DSC_1005 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
IMG_4638วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

Untitled-1
tammapiban_small
ges_survey
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
984097
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th