Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


IMG_1509

บ่ายวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

DSC_0974 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0799 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นาย อนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าราชการและสื่อมวลชน.....

DSC_0251วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0207วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘.....

icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
banner_vdo
banner_roll1
purchase_com
สรุปข้อสั่งการ
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th