Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


20664788_1582267525177353_6669484348598389345_n

ช่วงเย็นของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีเปิดงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย บรรยากาศ เป็นด้วยความคึกคัก โดย นายวีระชัย

94398วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ รับมอบหมายจากท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
S__4685891วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผวจ.ลพ. เป็นประธานพิธีเปิดงานกิ๋นทำล้ำลำลำไยของลำพูน.....

185212วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลพ.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ.....
DSC09614วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องค์กร.....

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


icon_weather1
Hotspot1
icon_infograpic1
icon_บรรยายสรุป1
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

ITA
water_small
banner_roll
banner_farmer
gagro
km
Untitled-1
tammapiban_small
banner_roll1
purchase_com
events_15
new3
padme_2
banner2
baner_Law1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th