Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวที่ "อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลำพูน (ป่าสัก)" ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 : พรปีใหม่จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๗ "ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากาย วาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป" : ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ภาครัฐและองค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ทุกภาคส่วน ตลอดจน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 06.30 น. : ขอเชิญร่วมออกกำลังกายโดยเล่นโยคะ ณ ศาลาประชาคม จ.ลำพูน เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2556 ในทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป : ขอเชิญผู้สนใจติดตามอ่านวารสาร "e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท." ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th ที่แบนเนอร์ จดหมายข่าว สป.มท. ในหัวข้อลิ้งค์ที่น่าสนใจ ด้านล่างของเว็บไซต์ : :: คลิกเพื่ออ่านต่อ


0140424184847

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

DSC_0909วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า.....
DSC_0877วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือ ๔๐ ปี.....

DSC_0820วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....
DSC_0420วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงาน.....

iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_gis
GIS_lamphun
images
new_spmt
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
ติดตามสถานการณ์พายุฝน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 พรรษา 78 แสนต้น
Banner Link
SML จังหวัดลำพูน
AEC
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th