Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


DSC_0533

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดลำพูน

S8220123 เช้าวันนี้ ๒๘ กค ๒๕๕๘ ที่ สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านสันมะกรูด อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธง.....
DSC_0832วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.....

DSC_0717วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน.....
DSC_0724วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

iconข้อมูลจังหวัด
icon_บรรยายสรุป1
iconแผนบริหารความเสี่ยง
icon11
รายงานอากาศ ระบบเตือนภัย
ระบบจองห้องประชุม
ทำเนียบส่วนราชการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
icon13
icon12
PPIS
ศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย/ลำพูน

banner_thaikoo
banner_logo
Untitled-1
tammapiban_small
prongdong
rattaban
banner_roll1
purchase_com
สรุปข้อสั่งการ
new3
padme_2
banner_gis
GIS_lamphun
images
Untitled-1
ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า
events_morning
Banner Link
banner_warnning
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน


WWW Lamphun.go.th