ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ธ เสด็จแดนลำพูน”

ตุลาคม 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

6824961907473 6824961920118
6824961963248 6824961975086
6824961928103 6824963637795

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ธ เสด็จแดนลำพูน” มี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ มหรสพและวัฒนธรรมไทย ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในนามของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอเนื้อหานิทรรศการ ในหัวข้อ “ธ เสด็จแดนลำพูน” ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ยังประโยชน์ต่อปวงประชา โดยเนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอโครงการตามพระราชดำริ รับผิดชอบโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านที่ ๒ ธรรมมะของพระราชา โดยเนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอความสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสืบสานหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา รับผิดชอบโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ด้านที่ ๓ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา โดยเนื้อหาของนิทรรศการคือ การสืบสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ ๔ หลอมรวมใจ ปวงประชาลำพูน เป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนปณิธานสืบสานตามรอยพ่อ แล้วแขวนบนต้นไม้ของพ่อ รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนภายในงานหลังพิธีเปิดงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๙ : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” โดยรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ