ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน ที่ใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

DSCF0223 6820373006945
DSCF0218 DSCF0224

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน ที่ใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยดอกดาวเรืองให้สถานที่จัดงานมีความสวยงามสมพระเกียรติ 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายสำเริง ไชยเสน ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ,นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน,นายภิญโญ เพชรสลับสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ,นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่ใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระเมรุมาศจำลอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เดือนกันยายน ที่ผ่านมาองค์พระเมรุมาศจำลองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔.๓๐ X ๔.๓๐ เมตร มีชั้นเชิงกร ๗ ชั้น ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐาน พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ( ฉัตรทอง ๙ ชั้น ) มีความสูงเท่ากับตึก ๗ ชั้น ขณะนี้การก่อสร้างและตกแต่งภายในได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ ซึ่งการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์นั้นจะก่อสร้างใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง และเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันส่วนการตกแต่งบริเวณสถานที่ประกอบพิธีนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำดอกดาวเรืองมาตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ