ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในพิธีรับมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตุลาคม 9, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

769472 6815324134513
6815323884833 6811685425324

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในพิธีรับมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะเข้ารับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล