รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2560

ตุลาคม 6, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

6800617525552 6800619684062
6800617499582 6800617579958

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗:๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมพุทธศาสนิกชนตำบลมะเขือแจ้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๖๖  รูป มารับบิณฑบาต ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สำนักสงฆ์ผาลาด ดอยขะม้อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนีที่สนใจร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก