ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน

กันยายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

S__1826831 S__1826832
S__1826837 S__1826833

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาติขาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นถึงจังหวัดลำพูน อ.ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมนำคณะตรวจประเมิน นำโดยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคณะฯเข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน