จังหวัดลำพูน เปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ณ จังหวัดอุดรธานี อย่่างยิ่งใหญ่ โดยนำสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดแสดงและจำหน่าย พร้อมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน ๑๒ คู่ค้า

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

36754 36760
36765 36763

วันนี้ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ภายใต้โครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพด้านหัตถอุตสาหกรรม (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการจัด Road Show และเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะส่วนราชการจากจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้คัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดงาน และมีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Clusters และ Networks เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าด้านหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

การจัดงาน Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗ ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๔๐ ราย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีสินค้าประเภท ผ้า และเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรพื้นบ้าน ของใช้และของตกแต่งที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในการนี้สำนักงานฯ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจ Business Matching โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมเจรจาธุรกิจ จำนวน ๑๒ คู่ ได้แก่ ประเทศลาว ๓ ราย พม่า ๒ ราย กัมพูชา 1 ราย และประเทศไทย ๖ ราย เพื่อเกิดการค้าการลงทุน และความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาการค้าในงานกว่า ๑๐ ล้านบาท