จังหวัดลำพูนเดินหน้านโยบาย เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖

สิงหาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

21 ส ค 2560 จ.ลำพูนประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเ 21 ส ค 2560
DSC_5388 DSC_5441

จังหวัดลำพูนประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอปลอดขยะเปียก อำเภอที่ ๖
จังหวัดลำพูนเดินหน้านโยบาย เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖ ที่ปลอดขยะเปียก ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าซาง ได้ลงนามความร่วมมือ การบริหารจัดการกับขยะเปียกภายในหมู่บ้าน และจะประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอป่าซาง ได้ร่วมกันประกาศว่าอำเภอป่าซาง เป็นอำเภอปลอดขยะเปียก อำเภอที่ ๖ ของจังหวัดลำพูน ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าซางได้ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการกับขยะเปียกภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการแจกจ่ายถังทำปุ๋ยหมักและจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้แก่ แกนนำทุกตำบล
สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกนั้น จะนำถังพลาสติกหรือถังขยะ มาเจาะก้นถังออก จากนั้นขุดหลุมดินใกล้ต้นไม้หรือที่โล่ง ให้ลึก ๑ : ๓ ส่วนของถังแล้วฝังลงไปในหลุม นำขยะเปียก เศษอาหาร เศษผลไม้ ผักสดต่างๆ ที่ต้องการทิ้งใส่ลงไปในถังแล้วปิดฝา เมื่อเวลาผ่านไปจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะเป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารและกลายเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ได้อีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ ๙๐,๐๐๐ ตันเศษ ต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกมีปริมาณ ๓๐,๐๐๐ ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก โดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะ เพื่อจัดซื้อถังมาทำปุ๋ยหมักจาก เศษอาหารแจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด พร้อมทั้งจัดอบรมเสริมสร้างความรู้การทำปุ๋ยหมักเพิ่มเติมให้กับประชาชน
โดยขณะนี้จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการครบเกือบทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ และได้มีการประกาศอำเภอปลอดขยะเปียกไปแล้ว ๕ อำเภอ คือ อำเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง เมืองลำพูน บ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา ทั้งนี้ ได้ประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖ ที่ปลอดขยะเปียกของจังหวัดลำพูน และจะมีการประกาศให้ครบทั้ง ๘ อำเภอ จากนั้นจะมีพิธีประกาศให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ปลอดขยะเปียก ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน .