รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

IMG_4832 IMG_4826
IMG_4821 IMG_4815

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ( จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายประเทศมากขึ้น
วัน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ร่วมประชุม เพื่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีอารยธรรมล้านนา ให้สามารถดึงดู และต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้งบประมาณน้อยแต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก การผลิตแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้รายละเอียดการเดินทางและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ ร้านอาหารรวมถึงที่พักให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งในเขตท่องเที่ยวอารยธรรมล้านน้านั้น โดดเด่นในการท่องเที่ยวและทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลตามวัดสำคัญต่าง ๆ โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาที่หลากหลายซึ่งกลุ่ม โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนั้น มีการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่วนการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจะมีการเพิ่ม อัตรากำลังตำรวจ ท่องเที่ยว และ อาสาสมัคร ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย