จังหวัดลำพูนเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

19441985_1518476728204663_7084356095158762232_o (1) 19441941_1518476794871323_2348777141080703170_o
19441800_1518476961537973_3950491220066582882_o 19467638_1518477008204635_4564838526133365119_o

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พันเอก พงศ์มิตรปิ่นปันคง เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ จากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , กองบัญชาการการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ , อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวม ๑๐๐ นาย เข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็น การจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในเรือนจำ อันเป็นภารกิจหลักตามนโยบายของจังหวัดลำพูน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ 

          โดยมีการตรวจค้นอย่างละเอียด ตามตู้เก็บสิ่งของ , บริเวณ อ่างล้างหน้า และ ท่อระบายน้ำ เรือนนอนผู้ต้องขังชาย และ ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งผลการตรวจค้นครั้งนี้ ไม่พบ สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมุ่งป้องกันการแพร่ระบาดและปราบปรามปัญหายาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำ รวมถึง การ จัดระเบียบภายในเรือนจำ สำหรับ มาตรการ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการปราบปราม ผู้ค้า และการบำบัดผู้เสพ

             ในส่วนของเรือนจำ ก็ได้มีการกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวด ในเรื่องของ การป้องกันการลักลอบนำสิ่งเสพติด เข้ามาในเรือนจำ เพื่อไม่ให้ เรือนจำเป็นแหล่ง กระจายยาเสพติด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ พบปะ กับ ผู้ต้องขัง ชาย และ หญิงเพื่อให้โอวาทในการปฏิบัติตนกลับไปเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เมื่อพ้นโทษ .