จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

26 มิ ย 2560 จ.ลำพูนจัดงาน วันยาเสพติดโลก 256096 26 มิ ย 2560 จ.ลำพูนจัดงาน วันยาเสพติดโลก 256066
26 มิ ย 2560 จ.ลำพูนจัดงาน วันยาเสพติดโลก 256050 26 มิ ย 2560 จ.ลำพูนจัดงาน วันยาเสพติดโลก 256046

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค  ๕  จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE  ประจำปี ๒๕๖๐ ในแนวคิด ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อ่านคำปราศรัย ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากรที่อุทิศตนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พิธีมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน การประกาศเจตนารมณ์ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ , กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.ลำพูน ได้กล่าวคำปฏิญาณ ในการไม่เข้าไปยุ่งกับเสพติด