เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ตุลาคม 29, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระชุดที่1

ระเบียบวาระชุดที่2

ระเบียบวาระชุดที่3