คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมษายน 21, 2017 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองปี59

สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559