ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมษายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

IMG_0202 IMG_0270
IMG_0389 IMG_0397

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายธนพงษ์  นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน , บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน