สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ทสจ1

ทสจ2