ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมษายน 12, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ดำหัว 60_0001