ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

DSC_0330 DSC_0361
DSC_0374 DSC_0380

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน เพื่อตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หมวดการทางป่าสัก(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน